Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 11.12.2006

ELIMINACJE SZKOLNE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Język polski z historią (15.11.2006)
1. Natalia Kalinowska 2. Maria Bednarz

Matematyka z przyrodą (17.11.2006)
1. Sebastian Rombalski 2. Mateusz Piechowski