Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 11.12.2006

ELIMINACJE SZKOLNE KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
W GIMNAZJUM

Informatyka (10.11.2006)
1. Karol Pokorski 2. Wojciech Grajewski

Język polski (15.11.2006)
1. Wojciech Grajewski 2. Aleksandra
    Orlikowska

Biologia (17.11.2006)
1. Patryk Szulist 2. Izabela Światczyńska

Geografia (21.11.2006)
1. Patryk Szulist 2. Wojciech Grajewski

Chemia (23.11.2006)
1. Dorota Pawłowska 2. Ewelina Wolska

Matematyka (24.11.2006)
1. Magdalena Derdowska 2. Wojciech Grajewski

Fizyka (28.11.2006)
1. Wojciech Grajewski 2. Ewelina Wolska

Historia (28.11.2006)
1. Dominik Paweł 2. Wojciech Grajewski