Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 12.04.2007

SPRAWDZIAN

12.04.2007r. szóstoklasiści z całej Polski pisali sprawdzian.
Uczniowie piszą sprawdzian w ciągu 60 min (dla uczniów z dysfunkcjami czas ten może być wydłużony o 30 min). Sprawdzane są umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń otrzymuje 40 pkt. Wyniki sprawdzianu uczniowie otrzymują na zaświadczeniach otrzymywanych wraz ze świadectwami ukończenia szkoły podstawowej.