Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 24.04.2008

SPRAWDZIAN I EGZAMIN

22.04.2008r. 65 uczniów klas III gimnazjum przystąpiło do egzaminu (22.04.2008 z części humanistycznej, a 23.04.2008 z części matematyczno-przyrodniczej), wcześniej - 8 kwietnia 49 szóstoklasistów z naszej szkoły pisało sprawdzian.

Treści wszytkich zadań wraz z rozwiązaniami dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.