Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 12.09.2008

PRL - TAK DALEKO, TAK BLISKO...

12.09.2008r. o godzinie 15:30, w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "PRL- tak daleko, tak blisko...". Na wstępie symbolicznego otwarcia głos zabrał Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Bunikowski. W swym przemówieniu powitał przybyłych gości, przedstawicieli grona pedagogicznego, harcerzy oraz najliczniej tego dnia zgromadzoną młodzież gimnazjalną. Następnie głos zabrał organizator wystawy Pan Sebastian Marciniak, który w swej wypowiedzi podkreślił fakt, iż "nie można budować przyszłości nie znając i nie szanując przeszłości". Przedstawił także okres Polski Ludowej, oraz zaprezentował materiały udostępnione na wystawę przez Instytut Pamięci Narodowej. Na koniec głos przekazano Burmistrzowi Skórcza - Panu Ryszardowi Dąbkowi. Burmistrz w swoim przemówieniu powrócił do lat młodości, podkreślając za razem, że należy uszanować ten okres w historii, "to co wówczas wywalczyliśmy". Poprosił młodzież, aby nie zmarnowała nadziei starszego pokolenia, aby przyszłość budowała na przeszłości. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście oraz młodzież mieli okazję jako pierwsi oglądnąć wystawę. Osoby dorosłe przechodząc obok zdjęć rozstawionych w sali wracali w swej pamięci i wypowiedziach do lat młodości, albo dzieciństwa. Natomiast zgromadzona młodzież z uwagą i skupieniem przeglądała zdjęcia. Największym zainteresowaniem cieszyły się te, które dotyczyły papieża Jana Pawła II. Po zapoznaniu się z wystawą pan Dyrektor podziękował za liczne przybycie, a gości zaprosił na słodki poczęstunek. Podczas części nieoficjalnej goście dzielili się wspomnieniami i przeżyciami z okresu PRL.
Wystawa udostępniona została. również dla społeczności lokalnej. Codziennie, w dniach od 15 do 20 września, mieszkańcy Skórcza w godzinach po południowych mogli przyjść i zapoznać się w ekspozycją. Nad wystawą czuwali harcerze z 8 Drużyny Harcerskiej "Leśne Duchy" działającej przy ZSP w Skórczu. W przygotowanie wystawy zaangażowali się również Pani Agnieszka Urmańska - nauczyciel historii, opiekun harcerzy oraz Pan Sławomir Michnikiewicz.

Napisała: Agnieszka Urmańska