Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 26.09.2008

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

26.09.2008r. - Z uczniami klas trzecich gimnazjum spotkał się przedstawiciel policji młodszy aspirant Rabert Talaśka. Celem tego spotkania było zaznajomienie uczniów z odpowiedzialnością karną nieletnich oraz przedstawienie negatywnych konsekwencjach jakie mogą wyniknąć w przypadku, gdy młody człowiek został skazany wyrokiem sądu.