Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 21.10.2009

PRZYGOTOWANIA DO 1 LISTOPADA

21-22.10.2009r. - roku uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu należący do: 8 Drużyny Harcerskiej "Leśne Duchy", Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum, Koła Historyczno- regionalnego włączyli się do akcji sprzątania grobów na parafialnym cmentarzu. Nie zapomniano także o grobach masowych znajdujących się w lesie koło Stadionu Miejskiego w Skórczu. Organizatorami akcji oraz opiekunami uczniów byli: Agnieszka Urmańska, Beata Firyn oraz Dariusz Kuziemko. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w akcji brało udział 30 podopiecznych. Pragniemy podziękować Rodzicom naszych uczniów za to, ze wyrazili zgodę swym pociechom na udział w pracach społecznych. Uczniowie nie bali się wyzwań, pełni energii i zapału stawali do pracy. Jest wiele grobów na Naszym cmentarzu, o których nikt nie pamięta, ale niestety jak zawsze czasu za mało. Szczególną troską otoczyliśmy mogiłę Patrona Szkoły Podstawowej - Franciszka Schornaka.
31 października harcerze zapalą znicze i złożą kwiaty na grobie F. Schornaka oraz pod tablicą pamiątkową pierwszego burmistrza Skórcza - Jana Grzankowskiego.

A. Urmańska