Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 17.12.2009

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

17.12.2009r. Po raz pierwszy akcja BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU została przeprowadzona przez Austriaków w 1986 roku. Od tej pory co roku jest powtarzana. Na około tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia skauci austriaccy odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Związek Harcerstwa Polskiego odbiera Światło na przejściu granicznym na Łysej Polanie. Stąd Światło wędruje przez Kraków, Jasną Górę do miast, miasteczek i wsi całej Polski. W Warszawie delegacja harcerzy i harcerek dzieli się Światłem z Prymasem Polski, Prezydentem RP, Marszałkiem Sejmu i Senatu oraz Premierem.
W tym roku Betlejemskie Światło pokoju dotarło również do Skórcza. 17 grudnia harcerze 8 DH „Leśne Duchy” odebrali Światło od Komendanta Hufca ZHP w Starogardzie Gd. - Wojciecha Mokwy. Następnego dnia rozprowadzili je do szkoły w Mirotkach i Barłożnie. Światło dotarło także do Banku Spółdzielczego w Skórczu oraz Urzędu Miasta Skórcz. 19 grudnia podczas mszy św. roratniej, celebrowanej przez ks. Marka Kłosowskiego, harcerze przekazali Światło Parafii.
Przekazywane Światło Betlejemskie jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia, nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. My Harcerze, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju pełnimy służbę, niesiemy idee braterstwa. Czuwaj.

Agnieszka Urmańska