Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 23.10.2010

PORZĄDKUJEMY GROBY

23.10.2010r. - śliczna październikowa sobota, chociaż trochę zimna...brr Uczniowie gimnazjum pod okiem swej przewodniczącej Marii Bednarz i opiekuna SU p. Anny Schroeder zebrali się koło obeliska poświęconego zmarłemu prezydentowi Polski Lechowi Kaczyńskiemu i udali się na cmentarz parafialny, by uporządkować groby. Czas był ku temu dogodny, gdyż zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zmarłych. Najwięcej czasu i pracy poświęcili na pomnik Franciszka Schornaka - patrona SP, inna grupa zajęła się porzuconymi grobami, a jeszcze inni - miejscami zaniedbanymi. Pracy było bardzo dużo, ale satysfakcja jest większa! Dumni ze swej pracy, uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Patrona i w krótkiej modlitwie poprosili o dar życia wiecznego...
Miłym akcentem były słowa starszego pana porządkującego pomnik, który powiedział, że gdy był uczniem to też tu chodził i dbał o grób Patrona Szkoły.... tradycja trwa!!!!

Anna Schroeder