Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 07.05.2014

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

07.05.2014 r. - w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Starogardzie Gd odbyły się eliminacje powiatowe XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. W turnieju tym uczestniczyło 44 uczniów z 11 szkół z powiatu starogardzkiego. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Każdy uczestnik turnieju rozwiązywał 2 testy jednokrotnego wyboru (test wiedzy oraz test skrzyżowań) i wykonywał zadania praktyczne (jazda rowerem oraz udzielanie pierwszej pomocy). Test wiedzy składał się z 20 pytań, a test skrzyżowań z 10 pytań przygotowanych przez Komendę Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim, której przedstawiciele również czuwali nad prawidłowym przebiegiem eliminacji. Tor sprawnościowy składał się z ustawionych przeszkód: równoważnia, tarka, korytarz z desek, slalom z ograniczeniem, rynna, łezka.
Naszą szkolę reprezentował zespól w składzie: Natalia Kilijan z klasy VIb, Agnieszka Bielińska z klasy VIa, Jan Pater z klasy Va i Mateusz Groen z klasy Va, który zajął II miejsce - BRAWO!