Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI -19.09.2016

SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM

19.09.2016 r. w wyniku wyborów Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej reprezentują:

Oliwia Heubner (VIb) - przewodnicząca ,
Oliwia Feister (VIc) - zastępca przewodniczącej,
Martyna Latańska (VIc) - sekretarz,
Michalina Lange (VIa) - członek,
Alicja Karwacka (IVc) - członek,
Mateusz Dubiela (VIa) - członek.