Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 19.10.2016

LINK DO PRZYSZŁYŚCI

19.10.2016 r. - piętnastu uczniów klas szóstych z Publicznej Szkóly Podstawowej pod opieką p. B.Grudzień udało się do Biblioteki Miejskiej, aby wziąć udział w zajęciach w ramach projektu "Link do przyszłyści". Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania. Cel ten jest realizowany poprzez organizację warsztatów z kodowania z wykorzystaniem robotów. Warsztaty zostały przeprowadzone przez młodego profesjonalistę „Linku do przyszłości” – entuzjastę programowania. W ramach warsztatów uczniowie klas szóstych tworzyli swoje pierwsze aplikacje w programie Scratch, a następnie testowali ich działanie ożywiając programowalne roboty Finch.