Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 15.03.2019

SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS

15.03.2019 r. z okazji obchodów Dnia Św. Patryka – patrona Irlandii, odbyło się w naszej szkole przedstawienie w języku angielskim pt. Snow White and the Seven Dwarfs (Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków). Celem spotkań przygotowujących do przedstawienia było podniesienie kompetencji językowych uczniów i motywacji do nauki języka angielskiego, ale również integracja grupy, umacnianie wiary we własne siły, wspomaganie ich w rozwoju umiejętności aktorskich, plastycznych, organizacyjnych, rozwój wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji.
W przedstawieniu wzięło udział 20 uczniów z klasy VI a i jeden uczeń z klasy IIIa szkoły podstawowej.

Wystąpili:

Oliwia Barambas - Snow White (Królewna Śnieżka),
Agata Leśniak - Queen Elizabeth oraz mirror (lustro),
Zuzanna Snaza - Queen (Królowa),
Maciej Niemczyk - Prince (Książę)
Konrad Piórek - Huntsman (Myśliwy) oraz Dwarf 7 (Krasnoludek),
Michał Klin - Dwarf 1,
Maksymilian Keina - Dwarf 2,
Krystian Langowski - Dwarf 3,
Szymon Langowski - Dwarf 4,
Tomasz Feister - Dwarf 5,
Maciej Dąbek z klasy IIIa - Dwarf 6,
Klaudia Bukowska - Hare (zając),
Natalia Kleinowska i Piotr Depka – Narratorzy opowiadający w języku angielskim i języku polskim.

Pozostali:

Wojciech Borowicz – Oprawa muzyczna,
Weronika Chince – Choinka 1,
Michał Chojnacki – Giermek 1,
Zuzanna Graban – Choinka 2,
Mikołaj Laskowski – Giermek 2,
Oskar Rudziński – Domek krasnoludków,
Julia Sroka – Dworka.

Wyrazy podziękowania należą się rodzicom występujących uczniów, którzy pomogli w doborze odpowiednich strojów i wykonaniu rekwizytów. Wszyscy występujący świetnie odegrali swoje role tworząc miłą atmosferę, czego dowodem były oklaski ze strony publiczności nawet podczas przedstawienia. Uważam, że uczniowie włożyli dużo serca w odgrywane przez siebie role i stanęli na wysokości zadania, które zostało przed nimi postawione.

Beata Nadolna


a