Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 30.04.2019

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

30.04.2019 r. nasza szkoła obchodziła Święto Konstytucji - na pamiątkę pierwszej polskiej Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku. W montaż słowno –muzyczny pod tytułem Wolność- Ojczyzna-Naród zaangażowali się uczniowie klas: IVa, IVc oraz VII. Na akademię przybyli zaproszeni goście min. Burmistrz Miasta Skórcz - pan Janusz Kosecki oraz przedstawiciele Rady Miasta. Serdeczne i szczególne podziękowania kieruję do pani Iwony Łaski - dzięki jej zaangażowaniu, bezinteresownej pomocy i życzliwości uczniowie mieli okazję przeżyć żywą lekcję historii.

Agnieszka Urmańska