Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

AKTUALNOŚCI - 07.05.2019

ANKIETY

>

07.05.2019 r.
Linki do ankiet umożliwiających przeprowadzenie diagnozy szkolnej:

SP 4-6 dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
https://www.webankieta.pl/ankieta/420783/skorcz-2019-diagnoza-spoleczna-sp46-badania-standard.html

SP 7-8 dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej
https://www.webankieta.pl/ankieta/420785/skorcz-2019-diagnoza-spoleczna-sp78-badania-standard.html

GIM + ESPAD GIM dla uczniów klas III gimnazjum (uczniowie klas III gimnazjum wypełniają dwie ankiety!)
GIM
https://www.webankieta.pl/ankieta/420787/skorcz-2019-diagnoza-spoleczna-gim-badania-standard.html
ESPAD GIM
https://www.webankieta.pl/ankieta/420799/skorcz-2019-espad-gim.htm