Dziś jest:
                                                      Startuj z nami    Dodaj do ulubionych

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości ekranu 1024x768


Ogólne informacje o Skórczu


Liczba mieszkańców 3,329 tys.
Powierzchnia 363,30 hektara

Miasto Skórcz położone jest w południowo-wschodnim rejonie województwa Pomorskiego w powiecie starogardzkim. Jest to obszar etnograficzny Kociewia, który od południowego zachodu graniczy z krainą Borów Tucholskich.

Przez miasto przebiegają drogi wojewódzkie Warlubie-Kościerzyna-Łeba- oraz Gdańsk-Starogard-Warlubie. Istnieją tu też dogodne połączenia komunikacyjne z Gniewem i Smętowem Granicznym. Niestety lokalne połączenie PKP nie funkcjonuje, wielką rekompensatą i szansą na rozwój regionu widzi się w budowie przebiegającej kilka kilometrów na wschód od miasta autostrady A-1 z Gdańska do Cieszyna. W Skórczu funkcjonuje też komunikacja autobusowa PKS ze Starogardem Gd., Gdańskiem i Grudziądzem. Miasto jest więc ważnym punktem komunikacyjnym tej części Pomorza Gdańskiego.

Miasto Skórcz jest centrum administracji gminy wiejskiej Skórcz, oraz gminy miejskiej. Jest też źródłem obsługi ludności z terenu gminy wiejskiej Skórcz, oraz jej okolic (gmin Osiek i Smętowo Graniczne). W mieście rozwija się lokalny przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, drzewny, meblarski i metalowy.

Skórcz szczyci się przebogatą, jedną z najstarszych na Pomorzu historią. Miejscowość identyfikuje się z osadą Scurgeon lub Scurgon leżącą na szlaku bursztynowym i pełniącą funkcję faktorii handlowej opisaną na mapach starożytnego świata przez Pilniusza Drugiego Młodszego w I w. n.e., oraz Scurgum opisaną przez Klaudiusza Ptolemeusza w II w. n.e. W miejscowych źródłach pisanych najstarsza nazwa brzmi Schorz i Skorcz (1434 r.), w 1528 r. pojawia się nazwa Skurcz. Określenie to jedni wywodzą od nazwy przecinającego skórczańską dolinę strumyka Szoryca (Skorzyca, Skorczka), inni od słowa kaszubskiego skorc, co w tutejszej gwarze oznacza szpaka. Ptak ten został również - obok gryfa - umieszczony w herbie miasta.Miejscowość uzyskała prawa miejskie w 1934 r.


Zespół urbanistyczny miasta jest wpisany do rejestru zabytków. Jest to zespół o dobrze zachowanej strukturze przestrzennej, z wyraźnie zarysowanym na współczesnym planie miasta średniowiecznym układem urbanistycznym, z dominującym nad pozostałą zabudową, usytuowanym na sporej wielkości skarpie XIV-wiecznym kościołem pw. Wszystkich Świętych. Na zachód od tego układu urbanistycznego istniała druga osada wielo kulturowa z wczesnej epoki żelaza. Jest to obszar objęty bezwzględną ochroną archeologiczną. Choć Skórcz jest miejscowością z tak wspaniałą historią i wciąż wyczuwalnym w powietrzu średniowiecznym duchem nie została jeszcze odkryta przez turystów. Na razie jest 3,30 tylko doskonałym punktem do wypadu w pełne krystalicznych jezior i rzek leśne ostępy. Powszechnie uznaje się ją, dzięki dobrym warunkom komunikacyjnym, za bramę do krainy Borów Tucholskich. Informacja turystyczna mieście się w Miejskiej Bibliotece przy ul. Sobieskiego 7, tel. 582-47-87.Główne przedsiębiorstwa produkcyjne:

-Fabryka Mebli Kuchennych Fast, ul. Pomorska 2

-PPH Iglotex, ul. Leśna 2 (produkcja spożywcza, mrożonki)

-Gdański Przemysł Drzewny S.A., Zakład Przemysłu Drzewnego, ul. Leśna (tartacznictwo, produkcja drzewna)

-PW Szarafin, ul. Spacerowa 2 (Złącza energetyczne, przewoźne stacje transformatorowe, szafy sterownicze i pomiarowe)

-Wytwórnia Wód Gazowanych, ul. Główna 7 (wody mineralne)

-Motyw, spółka z o.o., ul. Sobieskiego 30 (wody mineralne)Główne przedsiębiorstwa usługowe:

-PW Szarafin, ul. Spacerowa 2 (linie napowietrzne i kablowe NN i SN, stacje transformatorowe i instalacje elektryczne)

-PPHU Drew-Pol, ul. Kociewska 2 (wyroby z drewna, tartacznictwo)

-Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Sobieskiego 12 (handel, usługi, przetwórstwo spożywcze)