Zespół Szkół Publicznych w Skórczu

PROJEKTY EDUKACYJNE (pliki PDF)Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju

2016/2018

Informacja z otwarcia ofert przetargów związanych z realizacją projektu "Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju" - realizowanego w ramach konkursu RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach Osi priorytetowej 3 - Edukacja, Działania 3.2 - Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. – Jakość edukacji ogólnej.
Dokumenty dotyczące przetargów związanych z realizacją projektu "Edukacyjne wsparcie uczniów w mieście Skórcz – kuźnią rozwoju" - realizowanego w ramach konkursu RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach Osi priorytetowej 3 - Edukacja, Działania 3.2 - Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. – Jakość edukacji ogólnej.

Nauczyciel na miarę czasów

2014/2015

W związku z realizacją projektu "Nauczyciel na miarę czasów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, udostępniamy dokumenty rekrutacyjne w celu przeprowadzenia rekrutacji grupy 7 nauczycieli z PG w Skórczu do realizacji cyklu doskonalenia w roku szkolnym 2014/2015.
Rekrutacja rozpoczyna się od 8 października i potrwa do 16 października 2014. W tym czasie nauczyciele powinni złożyć dokumenty wraz z wypełnioną ankietą w biurze projektu lub przekazać je przez SORE. Ważne żeby dokumenty były podpisywane z datą pomiędzy 8 a 16 października.

2013/2014
Szkoła daje szansę
Potrafię więcej