Zespół Szkół Publicznych w Skórczu
Budynek szkoły


Zespół Szkół Publicznych w Skórczu powołany został na mocy Uchwała Nr VI/30/99 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu. W skład zespołu wchodzą:

Budowę najstarszego gmachu szkolnego, w którym obecnie mieści się Zespół Szkół Publicznych w Skórczu ukończono w roku 1916. Inicjatorem budowy był ówczesny kierownik szkoły Franciszek Schornak. W latach trzydziestych XX wieku pracowało w niej 11 nauczycieli, a liczba dzieci uczęszczających do niej wynosiła ok. 500.

W latach 1973-1974 nastąpiła rozbudowa budynku szkolnego o pomieszczenia dla salki gimnastycznej oraz dwóch klas lekcyjnych po wschodniej stronie budynku.

Natomiast w latach 1978-1979 rozbudowano szkołę o kolejny budynek. Został on połączony z dotychczasowym gmachem łącznikiem.

Obecnie zajęcia odbywają się w czterech obiektach: najstarszym budynku szkołnym (Stara szkoła), nowym budynku szkolnym (Nowa szkoła), Małej Szkole oraz w Hali sportowej.